Opetusta annetaan kussakin soittimessa sekä bändi- ja soitinvalmennusryhmissä 30 opetuskertaa lukuvuodessa (14 x syksyllä, 16 x keväällä). 

Soitinoppilaiden opetuskerran pituus on valinnaisesti 30 tai 15 min. Pitempääkin opetustuokiota voi tiedustella. Musiikin teoriaa opiskellaan oppituntien puitteissa n. 2 kertaa / lukukausi. Myös yhteissoittoa voidaan järjestää soittotuntien yhteydessä oppilaiden toiveiden mukaisesti.

Soitinvalmennusryhmiä suositellaan alle kouluikäisille sekä niille alaluokkien oppilaille, jotka eivät tiedä, mitä soitinta alkaisi opiskella. Niissä tutustutaan musiikkiin ja eri soittimiin soittaen ja pienempien kanssa myös leikkien ja laulaen.

Bändiryhmät on tarkoitettu hieman varttuneemmille lapsille (n. 10 v. ylöspäin).

LUKUVUOSI:

Syyslukukausi: 31.8. - 11.12. 2020

Syysloma: viikko 43: 19.-23.10. 2020

Kevätlukukausi: 11.1. - 14.5. 2021

Talviloma: viiko 9: 1.-5.3. 2021

Pääsiäisloma: 30.3. - 5.4. 2021 (ti-ma)